CHO THUÊ XE CẨU, THUE XE CAU BINH DUONG, THUE XE CAU HO CHI MINH, THUE XE CAU MIEN TAY, THUE XE CAU TOAN QUOC, CHO THUÊ XE CẨU TOÀN QUỐC 0903146114

CHO THUÊ XE CẨU, THUE XE CAU BINH DUONG, THUE XE CAU HO CHI MINH, THUE XE CAU MIEN TAY, THUE XE CAU TOAN QUOC, CHO THUÊ XE CẨU TOÀN QUỐC 0903146114

CHO THUÊ XE CẨU, THUE XE CAU BINH DUONG, THUE XE CAU HO CHI MINH, THUE XE CAU MIEN TAY, THUE XE CAU TOAN QUOC, CHO THUÊ XE CẨU TOÀN QUỐC 0903146114

CHO THUÊ XE CẨU, THUE XE CAU BINH DUONG, THUE XE CAU HO CHI MINH, THUE XE CAU MIEN TAY, THUE XE CAU TOAN QUOC, CHO THUÊ XE CẨU TOÀN QUỐC 0903146114

CHO THUÊ XE CẨU, THUE XE CAU BINH DUONG, THUE XE CAU HO CHI MINH, THUE XE CAU MIEN TAY, THUE XE CAU TOAN QUOC, CHO THUÊ XE CẨU TOÀN QUỐC 0903146114
CHO THUÊ XE CẨU, THUE XE CAU BINH DUONG, THUE XE CAU HO CHI MINH, THUE XE CAU MIEN TAY, THUE XE CAU TOAN QUOC, CHO THUÊ XE CẨU TOÀN QUỐC 0903146114
0903 146 114 - 0777 880 222 ( Hotline )
    vi vi
Menu
Bảo Trì Và Sửa Chữa Xe Nâng Người

TRONG HỘI THẢO CỦA CHÚNG TÔI, CHÚNG TÔI THỰC HIỆN MỌI LOẠI BẢO TRÌ THEO QUY ĐỊNH PHÒNG NGỪA TAI NẠN (UVV) TRÊN TẤT CẢ CÁC MÁY LÀM VIỆC THÔNG THƯỜNG. MỘT BÀI KIỂM TRA BẢO TRÌ VÀ CHỨC NĂNG ĐƯỢC LÊN KẾ HOẠCH RẤT QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI CÔNG TY CỦA BẠN VÀ MỌI NGƯỜI DÙNG VẬN HÀNH MÁY TRONG MỘT MÔI TRƯỜNG CHUYÊN NGHIỆP. THẤT BẠI KỸ THUẬT VÀ, TRONG TRƯỜNG HỢP XẤU NHẤT, TAI NẠN TẠI NƠI LÀM VIỆC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHI PHÍ CAO.

KIỂM TRA AN TOÀN - NHIỆM VỤ CỦA BẠN

§10 CỦA QUY ĐỊNH AN TOÀN CÔNG NGHIỆP ĐỨC NÓI RẰNG MỘT MÁY PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA TRƯỚC LẦN SỬ DỤNG ĐẦU TIÊN HOẶC SAU CÁC SỰ KIỆN BẤT THƯỜNG - VÍ DỤ NHƯ TAI NẠN HOẶC SỬA CHỮA LỚN. NẾU MỘT MÁY BỊ THÁO DỠ VÀ LẮP ĐẶT TẠI MỘT ĐỊA ĐIỂM MỚI, MỘT THỬ NGHIỆM AN TOÀN (LOLER) CŨNG PHẢI ĐƯỢC THỰC HIỆN. NÓI CHUNG, VIỆC BẢO TRÌ HÀNG NĂM PHẢI ĐƯỢC THỰC HIỆN, NHƯNG TRONG NHỮNG TRƯỜNG HỢP NGOẠI LỆ, ĐIỀU NÀY CÓ THỂ ĐI CHỆCH KHỎI CƠ SỞ NÀY. CHÚNG TÔI ĐƯỢC CẤP PHÉP ĐỂ THỰC HIỆN KIỂM TRA SAFTEY NÀY THEO YÊU CẦU CỦA CÁC QUY ĐỊNH PHÒNG NGỪA TAI NẠN CỦA ĐỨC. CHÚNG TÔI CÓ THỂ THỰC HIỆN TẤT CẢ CÁC BÀI KIỂM TRA KỸ THUẬT TRONG HỘI THẢO CỦA CHÚNG TÔI HOẶC TẠI TRANG WEB CỦA BẠN. NẾU CẦN THIẾT, CHÚNG TÔI YÊU CẦU CÁC CHUYÊN GIA ĐỘC LẬP TỪ DEKRA, TÜV RHEINLAND HOẶC KÜS.

BÁO CÁO BÊN NGOÀI

KIỂM TRA NÀY BAO GỒM MỘT LOẠT CÁC LĨNH VỰC, BAO GỒM KIỂM TRA AN TOÀN, KIỂM TRA CHÍNH VÀ PHÊ DUYỆT QUY ĐỊNH. MỖI MÁY Ở ĐỨC ĐƯỢC PHÂN PHỐI VỚI MỘT THỬ NGHIỆM AN TOÀN HIỆN TẠI VÀ MỘT BÁO CÁO THỬ NGHIỆM PHÊ DUYỆT HIỆN TẠI. ĐIỀU NÀY CÓ NGHĨA LÀ BẠN CÓ THỂ SỬ DỤNG NGAY LẬP TỨC MÁY MỚI CỦA MÌNH MÀ KHÔNG GẶP RỦI RO VỀ AN TOÀN BẤT NGỜ. MỘT CHUYÊN GIA XÁC NHẬN RẰNG MÁY MỚI CỦA BẠN AN TOÀN.

Chat FACEBOOK
Go Top
Gọi điện SMS Chỉ đường